.    ︎O.Z

 O.Z. tvorí komunita ľudí, ktorá sa aktívne venuje podpore a propagácií mykológie ako vedného oboru .
Chceme podporovať vzdelávanie a zdieľanie informácií pre všetkých nadšencov húb a amatérskych mykológov. Vytvoriť priestor pre diskusiu, workshopy a vznik nových projekov
.    

︎O NÁS
Sme partia kamarátov, ktorých zaujímajú aplikácie mycélia a využitie húb v urbánnom a umeleckom prostredí.”

Drž hubu je satira na spoločnosť, ktorá vyjadruje našu zanietenosť a pracovitosť. Postupne chceme rozvíjať našu komunitu, ktorá je postavená na kamarátskych vzťahoch a kultúre.

Mycélium v našich Petriho miskách je metaforou aktívneho podhubia medziľudských vzťahov a kultúry.

Chceli by sme využiť aplikácie mycélia a využitie húb v urbánnom a umeleckom prostredí
Drž hubu ! Nájdete nás v Novej CvernovkeRačianskej 1575/80 
83102
Bratislava

email: drzhubu@drzhubu.sk